Μνημείο Ηρακλείου

Ιερός Ναός Αγίου Μηνά και Παντάνασσας, Ηράκλειο Κρήτης

Δίκλιτος καμαροσκεπής με ημικυλινδρικές καμάρες ναός, με ιδιαιτερότητες ως προς τις οικοδομικές φάσεις (ενετική, οθωμανική, νεώτερη)
 1. Σπουδαιότητα : Ιδιαίτερη κοινωνική αξία για την πόλη του Ηρακλείου, αποτέλεσε την πρώτη Μητρόπολη της πόλης.
 2. Επισκεψιμότητα : Προσβάσιμο στο κοινό (με ιδιαίτερης αξίας ακίνητα και κινητά εκθέματα), περιστασιακά λειτουργεί και ως ιερός ναός.
 3. Τυπολογία : Ιδιαίτερης μορφής, αποτελούμενο από τρεις επιμέρους οικοδομικές φάσεις (κατασκευή βόρειου κλίτους την περίοδο της ενετοκρατίας, κατασκευή νότιου κλίτους την περίοδο της τουρκοκρατίας, κατασκευή ψευδονάρθηκα, κωδωνοστασίου κ.ά. κατά τα νεώτερα χρόνια).
 4. Κατασκευαστικό σύστημα : Δίκλιτος καμαροσκεπής ναός, με ύπαρξη σταυροθολίου στον ψευδονάρθηκα. Παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς την ευμενή ή δυσμενή επιρροή των επιμέρους οικοδομικών φάσεων, στη συμπεριφορά του μνημείου.
 5. Κατασκευαστική Παθολογία : Καλή γενικά, κατάσταση διατήρησης.
Διαβάστε περισσότερα...

Μνημείο Καλαμάτας

Ιερός Ναός Αγίων Θεοδώρων, Κάμπος Αβίας

Σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός μετά τρούλου, του οποίου η κατασκευή τοποθετείται μέσα στην περίοδο της τουρκοκρατίας (1453 – 1850)
 1. Σπουδαιότητα : Ιδιαίτερη κοινωνική αξία για τον οικισμό, ιδιαίτερου χαρακτήρα τοιχογραφίες του 18ου αιώνα.
 2. Επισκεψιμότητα : Προσβάσιμο στο κοινό (ως «μουσείο του εαυτού του»), λειτουργεί και ως ιερός ναός.
 3. Τυπολογία : Χαρακτηριστικό δείγμα μανιάτικης αρχιτεκτονικής, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.
 4. Κατασκευαστικό σύστημα : Παραλλαγή του σταυροειδούς εγγεγραμμένου τρουλαίου ναού (απλός δικιόνιος), τύπου που αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μορφή κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο. Χρήση ιδιαίτερων δομικών στοιχείων του τύπου αυτού (τόξα, καμάρες, θόλοι, λοφία, τύμπανο, τρούλος), ύπαρξη πρόπυλου.
 5. Κατασκευαστική παθολογία : Κακή κατάσταση διατήρησης, με έντονες βλάβες στο μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των δομικών του στοιχείων. Παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον ως προς τη διερεύνηση της γένεσης της παθολογίας.
Διαβάστε περισσότερα...

Μνημείο Αιγίου

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Πλατάνι Αχαΐας

Μονόχωρος τρίκογχος μετά τρούλου και τριμερή νάρθηκα ναός, του οποίου η κατασκευή τοποθετείται στις αρχές του 12ου αιώνα μ.Χ.
 1. Σπουδαιότητα : Ιδιαίτερη επιστημονική και διδακτική αξία λόγω των αρχιτεκτονικών στοιχείων της (ένα εκ των πέντε σωζόμενων παραδειγμάτων αυτής της μορφής μνημείων, στην ελληνική επικράτεια).
 2. Επισκεψιμότητα : Προσβάσιμο στο κοινό, λειτουργεί ως ιερός ναός.
 3. Τυπολογία : Χαρακτηριστικό δείγμα μονόχωρου τρίκογχου με τρούλο ναού, εντασσόμενο στην Ελλαδική Σχολή (δηλ. με μικρές διαστάσεις μνημείου, χρήση πλινθοπερίκλειστου συστήματος δόμησης τοιχοποιίας, χρήση κεραμοπλαστικού διάκοσμου με κουφικά κ.ά.).
 4. Κατασκευαστικό σύστημα : Μονόχωρος ναός, με τριμερή καλυπτόμενο με σταυροθόλια νάρθηκα. Κατασκευή τυμπάνου και τρούλου επί της αλληλοτομίας ημικυλινδρικών θόλων. Ύπαρξη τριών οικοδομικών φάσεων, με έντονο ενδιαφέρον (ανακατασκευή τρούλου κ.ά.).
 5. Κατασκευαστική παθολογία : Μέτρια κατάσταση διατήρησης, με σποραδικές βλάβες. Παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον ως προς την διερεύνηση της ευμενούς ή δυσμενούς επιρροής των οικοδομικών φάσεων, στη συμπεριφορά του μνημείου.
Διαβάστε περισσότερα...

Τοπική Έρευνα


Σεισμικές Πηγές: Κινηματικός χαρακτήρας:
Ανάστροφο ρήγμα
Ρήγμα οριζόντιας μετατόπισης
Κανονικό ρήγμα

Σεισμική Επικινδυνότητα
Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας (ΕΑΚ)
Κατηγορία Εδάφους