Μνημεία

Όνομα Τύπος Τοπική Έρευνα Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας ΕΑΚ Περιφέρεια Νομός Δήμος Δημοτικό Διαμέρισμα Κατηγορία Εδάφους Μέγιστη Αναμενόμενη Επιτάχυνση ΑΣΠΙΔΑ Μέγιστη Αναμενόμενη Επιτάχυνση ΕΑΚ Ενεργός Μέγιστη Επιτάχυνση ΕΑΚ
Όνομα Τύπος Τοπική Έρευνα Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας ΕΑΚ Περιφέρεια Νομός Δήμος Δημοτικό Διαμέρισμα Κατηγορία Εδάφους Μέγιστη Αναμενόμενη Επιτάχυνση ΑΣΠΙΔΑ Μέγιστη Αναμενόμενη Επιτάχυνση ΕΑΚ Ενεργός Μέγιστη Επιτάχυνση ΕΑΚ