Συντελεστές

Επιστημονικώς υπεύθυνος έργου:

Καθηγ. Ά. Τσελέντης

Επιστημονικώς υπεύθυνος ΕΕ3:

Δρ. Β. Κ. Καραστάθης


Κύρια ερευνητική ομάδα ΕΕ3 (αλφαβητικά):

Δρ. Γ. Αποστολόπουλος(1), Δρ. Μ. Βλάχος(2), Καθηγ. Ν. Βούλγαρης(1), Π. Δαφνής(1), Δρ. Β. Κ. Καραστάθης(1), Δρ. Γ. Κωτσοβού(3), Ε. Μουζακιώτης(1), Δρ. Ι. Μπασκούτας(1), Δρ. Ι. Ντουρακόπουλος(3), Θ. Παλαντζάς(3), Δρ. Δ. Παπαναστασίου(1), Δρ. Σ. Σμπόρας(1), Καθηγ. Ά. Τσελέντης(1), Δρ. Βασίλης Τσούρας†(3)

(1) Γεωεπιστήμων, (2) Υπεύθυνος ανάπτυξης web, (3) Μηχανικός
Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ΕΕ3 συνέβαλαν επίσης οι:

Καθηγ. Κ. Μακρόπουλος, Δρ. Γ. Δρακάτος, Δρ. Μ. Σαχπάζη, Δρ. Α. Γκανάς και Δρ. Κ. Χουσιανίτης


Η ΕΕ3 υποστηρίχθηκε επίσης από τους:

Δρα. Α. Αγάλο, Χ. Καλλιάρα, Σ. Κουτράκη, Κ. Λιαδοπούλου, Δρα. Α. Μόσχου, Σ. Λιακόπουλο, Γ. Πανοπούλου και Ι. Δέδε